Biografie

Naast de zichtbare natuur als een belangrijke inspiratiebron is daar ook het verlangen om het innerlijke zichtbaar te maken. Beelden en geschriften uit oude culturen verweven met diep opgeslagen ervaringen, elementen die haar gevormd hebben komen naar voren in haar werk.

Sandy schildert in olieverf waarbij het experiment een belangrijke rol speelt. Karakteristiek voor haar schilderijen zijn de meerdere lagen. Deze brengen een verdieping teweeg en weten zo haar verborgenheden te onthullen.

Sinds haar studie aan de koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag (1988-1993), werkt zij als vrijbeeldend kunstenaar. Sandy is afgestudeerd op de richting Tekenen, Schilderen en Grafiek.

Vanwege haar bijzondere kwaliteiten is Sandy in 1991 uitgekozen voor een studie aan de Escola Superior de Belas de Lisboa. Deze studie periode kwam tot stand als gevolg van het Erasmus uitwisseling project. Daar ontstond een zeer speciale belangstelling voor keramiek en de daarbij behorende technologie in combinatie met schilderkunstige en vooral grafische toepassingen.

In 1994 werd Sandy, als een van de weinig jonge Nederlandse kunstenaars, met een studiebeurs uit het Prins Bernhard Cultuur Fonds in staat gesteld aan een erkend instituut in het buitenland te studeren. Deze reisbeurs maakte het voor haar mogelijk een studie/onderzoek te verrichten aan Ar.Co centro de Arte e Communição de Visual, te Almada (Portugal). Op de Academie kon Sandy haar kennis van keramische tradities van Azulejo (geglazuurde tegel) en alles wat daarmee samenhangt verder vergroten.

Daarnaast was zij actief in het lesgeven en in het realiseren van twee projecten, waarvan één binnen het Museum Nacional do Azulejos, te Lissabon

 

1988-1993 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
1992 E.S.B.A.L; Escola Superior de Belas Artes de Lisboa te Lissabon (Erasmus project) Lissabon
1994 Museum Nacional Do Azulejos te Lissabon (stage project) Lissabon
1994 AR.CO Centro de Arte e Communicação Visual te Almada Portugal (Grafiek/Keramiek) Lissabon
  Beeldend Kunstenaar
Free Joomla templates by Ltheme